Projekty

Sztafeta Pokoleń

Podsumowanie projektu

      20 października odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Sztafeta pokoleń” prowadzonego przez Stowarzyszenie Obywatelski Powiat Słupecki. Projekt był realizowany dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. W realizacji projektu uczestniczyli: Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Ostrowitem, Niepublicznym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Strzałkowie, Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Piotrowicach. Celem projektu była integracja dzieci i młodzieży z seniorami z Powiatu Słupeckiego. Punktem wyjścia było to, że można się poznać i uczyć się od siebie nawzajem ciekawych rzeczy. Odbyły się spotkania z seniorami, podczas których nawiązała się nić porozumienia, potworzyły się grupy zainteresowań i przystąpiono do wspólnych działań.

Wkrętariusze

      W ramach "Sztafety Pokoleń" uczniowie Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Ostrowitem pracują manualnie na rzecz naszej społeczności.

Zajęcia kulinarne

Warsztaty introligatorskie

mPotęga

Spotkanie z rodzicami

mPotęga - spotkanie z rodzicami

      W piątkowe popołudnie 23 października 2015r. uczniowie zaprezentowali swoim rodzicom rezultaty dotychczasowej pracy w ramach projektu mPotęga - "Wypoczynek z matematyką czy to możliwe". Przygotowana przez młodzież prezentacja multimedialne w humorystyczny sposób wprowadziła wszystkich do "pokoleniowych rozgrywek" w gry logiczne. Młodzież, przekazując zasady i reguły poszczególnych gier, doskonale wcieliła się w rolę nauczycieli swoich rodziców. Uczestnicy tego spotkania mogli przekonać się, że jest wiele sposobów na kształtowanie logicznego myślenie i kojarzenia. Dostrzegli, że wiele gier poprawia sprawność manualną i udoskonala wyobraźnię przestrzenną.
Dziękujemy przybyłym rodzicom za poświęcony czas i za wspólna zabawę.

Warsztaty artysytczne

Warsztaty artystyczne

W Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Ostrowitem - z inicjatywy Stowarzyszenia "Młode Ostrowite" - dzień 10 października 2015r. był dniem nauki poprzez eksperymentowanie i doświadczanie, był to dzień połączenia warsztatów artystycznych, tanecznych, gier logicznych, sztuki cyrkowej i szermierki. Uczestnicy projektów "Wypoczynek z matematyką - czy to możliwe" i "Zacznijmy wcześniej" mieli okazję rozwijać umiejętności manualne i wyobraźnię przestrzenną. Pod czujnym okiem pani Doroty Wojciechowskiej stworzyli tanim kosztem przepiękną ekspozycję, wykorzystując przy tym materiały powszechnie dostępne, często już nieużywane, zalegające strychy naszych domów. Podczas warsztatów tanecznych rozwijali koordynację ruchową, poznali różnorodne ćwiczenia, które mogą być wykorzystywane w samodoskonaleniu. Swoją cierpliwości i bystrość umysłu rozwijali podczas zajęć z gier logicznych. Przeprowadzone przez instruktora ćwiczenia sztuki cyrkowej podnosiły sprawność fizyczną i umysłową, natomiast lekcja szermierki była treningiem szybkości, zwinności i celności.
Dzięki przeprowadzonym warsztatom uczniowie motywowani byli do podejmowania nowych wyzwań, ćwiczyli koncentrację i koordynację ruchową, otwierali się na inność, poznawali alternatywne formy spędzania wolnego czasu. Lekcje z różnymi instruktorami były okazją do zweryfikowania własnych umiejętności i zdolności. Był to doskonały czas na integrację grup rówieśniczych.


"Wypoczynek z matematyką - czy to możliwe?"

Łamigłówki, warsztaty, gry planszowe, quizy, gry terenowe i wiele innych - tak może wyglądać nauka matematyki!

We współpracy ze Stowarzyszeniem "Młode Ostrowite" nauczyciele matematyki Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Ostrowitem postanowili napisać projekt, dzięki któremu, uczniowie będą mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności poprzez zabawę. Pozwoli nam to na odkrywanie wśród uczniów pasjonatów nauk ścisłych, którzy będą mieli pomysły na niebanalne i skuteczne uczenie się matematyki.

Wśród wybranych projektów dofinansowanych przez Fundację mBanku w ramach programu grantowego "mPotęga" znalazł się projekt "Wypoczynek z matematyką - czy to możliwe?" - który realizowany będzie na terenie naszej szkoły w terminie od września do grudnia bieżącego roku.

Główne cele projektu to:

  • umożliwienie uczniom rozwijania matematycznych zainteresowań oraz uzdolnień,
  • doskonalenie umiejętność twórczego oraz logicznego myślenia,
  • integracja pokoleniowa.

Realizując ten projekt chcemy udowodnić, że matematyka, to nie tylko trudne zadania, "suche" liczby i abstrakcyjne figury, ale również znakomita zabawa i pasjonująca przygoda. Zamierzamy włączyć w "zabawę" matematyką bardzo szeroką grupę osób. Mamy tu na myśli młodzież naszego gimnazjum, nauczycieli, rodziców, jak również kolegów z sąsiednich, zaprzyjaźnionych szkół.


"„Zacznijmy wcześniej – przeciwdziałanie uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym"

Informacje ogólne

      Zadanie publiczne pn. „Zacznijmy wcześniej – przeciwdziałanie uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym". Głównym celem zadania to zdobycie przez młodych ludzi wiedzy na temat negatywnych skutków działania alkoholu i narkotyków poprzez realizację programu profilaktycznego "Spójrz inaczej" oraz wskazanie alternatywnych form dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka poprzez zajęcia sportowe, rekreacyjne i kulturalne Zadanie będzie realizowane w okresie od 13 maja do 6 grudnia 2015roku w Giewartowie i Ostrowitem, nad Jeziorem Powidzkim w Kosewie z wykluczeniem lipca i sierpnia 2015. Odbiorcy zadania to 55 uczestników w wieku 11-14 lat z grup ryzyka z powiatu słupeckiego. Podejmowane działania to:
o 84 godziny warsztatów profilaktycznych (po 21godz. dla 4 grup),
o 24 godziny szermierki,
o 24 godziny tańca, żeglowania,
o 12 godzin warsztatów sztuki cyrkowej,
o 2 wyjazdy na basen,
o 1 wyjazd na lodowisko, na kręgle, do kina, do teatru, na spływ kajakowy, gra terenowa, gry planszowe.
Zadanie będzie realizowane 4 razy w miesiącu w 4 grupach. Przewidywane rezultaty to zniwelowanie wpływów społecznych skłaniających do picia alkoholu, poznanie rzetelnej wiedzy na tematy związane z konsekwencjami nadużywania alkoholu lub narkotyków oraz poznanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Realizowany przez Stowarzyszenie „Młode Ostrowite” ul. Szkolna 4, 62-402 Ostrowite

Ataraksja