Kadra

Anna Durczyńska Dyrektor szkoły
Ukończyłam Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wydziale Nauk o Ziemi ze specjalizacją nauczyciel geografii oraz studia podyplomowe z zakresu pomocy psychologicznej. Jako dyrektor gimnazjum jestem odpowiedzialna za całość pracy, zarówno pod względem dydaktycznym, organizacyjnym, jak i technicznym. Wymaga to ode mnie odpowiednich kwalifikacji, ukończyłam Kurs Kwalifikacyjny dla Oświatowej Kadry Kierowniczej, co pozwala mi osobiście kierować szkołą. W trakcie wieloletniej pracy zawodowej zdobyłam wiele doświadczeń dotyczących pracy z dziećmi. Wzbogacając warsztat pracy i zdobywanie nowych doświadczeń zawodowych uczestnicząc w szkoleniach, kursach oraz warsztatach.
Poza zawodowymi obowiązkami aktywnie działam na rzecz Stowarzyszenia Młode Ostrowite. Aplikuję o fundusze na zajęcia pozalekcyjne, wypoczynek letni i zimowy dla dzieci młodzieży, na współpracę ze środowiskiem lokalnym i integrację międzypokoleniową.
Wolny czas popołudniowy spędzam jeżdżąc na rowerze, rolkach, a wieczory z dobrą książka lub filmem.
Dorota Bryska Ukończyłam studia na kierunku Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa na Uniwersytecie Warszawskim. Jestem także absolwentką Studium Bibliotekarskiego w Jarocinie. Studia podyplomowe o specjalności pomoc psychologiczna ukończyłam na Wydziale Nauk Społecznych w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W gimnazjum prowadzę bibliotekę szkolną. Staram się, aby miejsce tętniło życiem i pobudzało młodzież do aktywności czytelniczej, artystycznej i samokształcenia. Sprzyjają temu realizowane projekty edukacyjne. Prowadziłam zajęcia w następujących projektach: e-Szkoła- Moja Wielkopolska, „Poczytaj mi, przyjacielu”, „Czytam sobie w bibliotece”. Cenię sobie pracę z młodzieżą w zakresie działalności artystycznej. Biblioteka jest miejscem, w którym uczniowie tworzą i prezentują swoje teksty literackie, prace plastyczne, jak i przedstawienia literackie i muzyczne.
Anna Czapska chemia, fizyka
Justyna Forycka język polski, biologia
Sylwia Kamińska Jestem nauczycielką z dziewiętnastoletnim stażem pracy. Swoją przygodę ze szkołą rozpoczęłam w Szkole Podstawowej w Sierniczu Wielkim, a obecnie pracuję w Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Ostrowitem, gdzie jestem zatrudniona jako nauczyciel mianowany – na stanowisku nauczyciela świetlicy. Prowadzę też nauczanie indywidualne w zakresie języka polskiego.
Ukończyłam filologię polską – specjalność nauczycielska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2005 roku. W roku 2007 ukończyłam Kurs kwalifikacyjny z pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej dla nauczycieli, organizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Centrum Szkoleniowego Wiedza w Koninie. Następnie w tym samym Ośrodku w roku 2009 uzyskałam kwalifikacje z oligofrenopedagogiki, kończąc Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki dla nauczycieli.
Praca z dziećmi i młodzieżą stwarza mi wiele powodów do odczuwania radości i satysfakcji, ale uczy też pokory.
Relaksuję się podczas czytania książek.
Krzysztof Kamiński Od 19 lat jestem absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze – kierunek filologia rosyjska o specjalności nauczycielskiej. W 1997 roku ukończyłem Szkołę Podchorążych Rezerwy w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie. Następnie w roku 2001 ukończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku filologia polska a w 2012 – studia podyplomowe w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium w zakresie: edukacja dla bezpieczeństwa. Mam 18-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. Jestem nauczycielem dyplomowanym oraz egzaminatorem egzaminu gimnazjalnego Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu. Lubię uczyć się języków obcych, interesuję się historią, przyrodą, astronomią a w wolnych chwilach zajmuję się wędkarstwem.
W pracy zawodowej najważniejszy jest dla mnie kontakt z młodzieżą i faktyczny wpływ na jej rozwój, podczas którego stawiam na szczerość i rzetelność. Na co dzień staram się, by moi uczniowie odczuwali potrzebę obcowania z literaturą, żeby była ona dla nich nie tylko nudną koniecznością, ale przede wszystkim dobrą zabawą i źródłem wiedzy o życiu oraz świecie.
Diana Kosmowska matematyka, zajęcia techniczne
Jolanta Król Jestem absolwentką Wydziału Edukacji Artystycznej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu i studiów podyplomowych z geografii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. W tutejszym gimnazjum pracuję od 2001 r. jako nauczyciel przedmiotów artystycznych (plastyki, sztuki, zajęć artystycznych), bo różnie były te zajęcia nazywane; a później również geografii. W centrum moich zainteresowań zawsze stoi człowiek; ale pasjonuje mnie też wiele innych rzeczy: przyroda, sztuka, film, literatura, muzyka, teatr, ale też archeologia, geologia i sztuki interdyscyplinarne. Chętnie współpracuję z różnymi ludźmi, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży, bo uważam, że nie ma w życiu nic cenniejszego, niż czas, który możemy poświęcić innym. W pracy z młodzieżą staram się słuchać ich potrzeb i być otwarta na różne propozycje działań. Cenię sobie szczerość, pracowitość i kreatywność. Szkoła daje mi możliwość łączenia pracy z moimi pasjami. Zależy mi na tym, aby i młodzież znalazła tu miejsce na rozwój własnych zainteresowań – szczególnie artystycznych i przyrodniczych. W swojej pracy dążę do tego, żeby młodzież zdobywała wiedzę, umiejętności i potrzebne im kompetencje; ale jeszcze bardziej chciałabym rozbudzić w nich ciekawość świata, która pozwoli im żyć i pracować z pasją, z wyobraźnią i z miłością.
Mariola Kubiak historia, WOS
Marcin Łęt Ukończyłem Wyższą Szkołę Informatyki w Łodzi. Od 2005 roku jestem nauczycielem przedmiotów informatycznych. Pracowałem zarówno w szkole średniej jak i podstawowej. Ponadto ukończyłem podyplomowe studia na kierunku Socjoterapia i Resocjalizacja. Prowadziłem zajęcia w ramach unijnych projektów edukacyjnych: “Uwierz w siebie”, “Gimnazjalna Akdemia Nauk”, “eSzkoła Moja Wielkopolska”. Uczestnicy tych zajęć niejednokrotnie wygrywali konkursy zdobywając tym samym atrakcyjne nagrody. Przez wiele lat koordynowałem Sztabem Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków podczas finałów WOŚP.
Od 2011 roku jestem przewodniczącym zarządu Stowarzyszenia “Młode Ostrowite”, które ścisle współpracuje z ostrowickim gimnazjum oraz innymi instytucjami, pozyskując środki finansowe na projekty dla lokalnego społeczeństwa, szczegółnie dzieci i młodzieży.
Swoim uczniom pragnę przekazywać życiowe wskazówki z dziedziny informatycznej, które przyczynią się w przyszłości do ich własnego rozwoju. Chciałbym, żeby młodzież zrozumiała, że informatyka to nie tylko Internet, lecz bardzo szerokie horyzonty, które ciągle się zmieniają. Poza pracą uwielbiam sport (piłka nożna) i aktywny wypoczynek, w szczególnoścu bieganie
Rafał Miedziński język angielski
Piotr Staśkiewicz Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kierunku filologia germańska a także Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Prawa i Administracji. Kwalifikacje z zakresu studiów podyplomowych z „ Zarządzania oświatą – Menedżer Oświaty” Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty Gnieźnie. Doświadczenie zawodowe jako nauczyciel języka niemieckiego od 2008 r. związane z Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Ostrowitem oraz prowadzenie zajęć w Niepublicznym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Strzałkowie, oraz w Szkołach Podstawowych Gminy Ostrowite w Ostrowitem i w Giewartowie. Prowadzący zajęcia w ramach projektów edukacyjnych „eSzkola Moja Wielkoplska”, „Uwierz w siebie”, „ Klub Aktywnych”… Lubię pracować z wykorzystaniem najnowszych technologii a szczególnie w chmurze :)
Koordynator wymiany młodzieży w ramach projektu Erasmus+ w Peseckendorf oraz w Wolmirstedt, w których uczestniczy młodzież z całej Europy. Szef sztabu podczas organizacji Finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Ostrowiem.
W pracy zawodowej i w życiu prywatnym cenię zasady związane z prakseologią połączoną z wykorzystaniem technologii informacyjnej. Czynnie i biernie Interesuję się również piłką siatkową i kulturą fizyczną.
Julita SzoszorekJestem absolwentką Wydziału Teologicznego, specjalność teologia katechetyczno – pastoralna Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Rozwijając swoje zainteresowania ukończyłam studia podyplomowe z teologii, licencjat kościelny z teologii duchowości oraz studia podyplomowe zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Religia jest przedmiotem "innym" od pozostałych. Wiary nie da się nauczyć, dlatego też przede mną stoi zadanie przybliżenia, a często odnalezienia przez młodzież Boga, co w dzisiejszych czasach jest bardzo trudne. Bliskie są mi słowa świętego Pawła, który pokazuje, że „wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” ukazujące, że to Bóg daje nam siłę nawet do tego, co wydaje się nieosiągalne. Wystarczy otworzyć się na Jego działanie. Praca z młodzieżą przynosi mi satysfakcję, a także uczy odpowiedzialności za drugiego człowieka.
Marcin Wiatrowski wychowanie fizyczne
Kamilla Woźniak język niemiecki, WDR
Marlena Zywert matematyka
Paweł Zywert wychowanie fizyczne

Pracownicy obsługi i administracji

Krystyna Błaszak
Ewa Jakubowska
Agnieszka Kuczmańska
Grzegorz Papuga
Zenobia Wojdyńska
Ataraksja