Historia

Gimnazjum w Ostrowitem istnieje od 1999 r. i skupia młodzież z terenu całej gminy. Uczęszczają do niego uczniowie ze szkół podstawowych z Ostrowitego, Giewartowa, a także Dobrosołowa, leżącego na terenie Gminy Kazimierz Biskupi. Obecnie w gimnazjum pobiera naukę 227 uczniów, zatrudnionych jest 23 nauczycieli, 4 pracowników administracji i obsługi.

Przez pierwsze trzy lata dyrektorem placówki była mgr Halina Kosmowska, a od roku 2002 do chwili obecnej funkcję tą pełni mgr Anna Durczyńska.Od 13 X 2006 r. gimnazjum nosi imię Polskich Olimpijczyków, posiada własny sztandar, herb oraz hymn. Było to bardzo ważne wydarzenie, na które pracowali uczniowie, rodzice i grono pedagogiczne.

Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Ostrowitem zapewnia uczniom możliwość rozwijania swoich zainteresowań w sekcji plastycznej, muzyczno-tanecznej, teatralnej, ekologicznej, regionalnej, językowej i sportowej.Od 2005 r. do 2008 r. istniała w gimnazjum klasa muzyczna, będąca innowacją pedagogiczną wg programu własnego mgr. Krzysztofa Matlewskiego Z muzyką na ty, w której uczniowie mieli możliwość rozwijania swoich zdolności wokalno-instrumentalnych.Placówka od 2002 r. realizuje także szereg projektów w ramach programów międzynarodowych, współpracując ze szkołami z Hiszpanii, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Ukrainy. Efektem podjętych działań są wymiany młodzieży, możliwość rozwijania zainteresowań uczniów oraz doskonalenie umiejętności językowych. Należy tu wymienić m.in. następujące projekty:

  • Jacy jesteśmy? w ramach programu Sokrates Commenius, realizowanego w latach 2002-2004, którego efektem była wymiana hiszpańsko-niemiecko-angielsko-polska.
  • W harmonii ze środowiskiem i Małe kino realizowane od 2005r. w ramach programu Młodzież, których efektem była wymiana angielsko-polsko-hiszpańska.
  • Polsko-Ukraiński realizowany w Giewartowie w dniach 11-18 X 2007 r., owocem którego była wymiana młodzieży. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie.
  • A gdy się olimpijski znicz zapali we współpracy ze szkołami z Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, realizowany w ramach programu Młodzież w Działaniu w dniach 1-8 VI 2008 r.

Ponadto Gimnazjum w Ostrowitem współpracuje z wieloma instytucjami kulturalnymi w kraju i Wielkopolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, czego efektem są:

  • realizacja we wrześniu 2006 r. projektu Małe kino na prowincji we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej;
  • współpraca z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, owocem której było zdobycie I nagrody w Międzypowiatowym Przeglądzie Twórczości Bożonarodzeniowej w grudniu 2006 r.;
  • pobyt młodzieży gimnazjalnej w dniach 1-15 IX 2007 r. jak i we wrześniu 2008 r. na Ukrainie nad jeziorem Świteź, sfinansowany przez WSnRROW;
  • wycieczka gimnazjalistów w Góry Świętokrzyskie w dniach 19-21 IX 2007 r. finansowana przez WSnRROW oraz Kuratorium Oświaty w Poznaniu;
  • wizyty studyjne nauczycieli w Brukseli, Macedonii i we Włoszech sfinansowane przez WSnRROW;
  • spływy kajakowe dla gimnazjalistów sfinansowane przez WSnRROW.

Oprócz tego Gimnazjum w Ostrowitem od 5 lat uczestniczy w ogólnopolskich akcjach organizowanych przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Warszawie, a od 3 lat zakłada swój sztab na terenie gminy. Dwa ostatnie finały WOŚP aktywnie wspierał znany aktor z polskich seriali Sebastian Grek. Gimnazjum w Ostrowitem jest także pomysłodawcą i organizatorem Warsztatów Artystycznych - imprezy cyklicznej, która ma na celu rozwijanie zainteresowań artystycznych młodzieży z terenu Gminy Ostrowite. W jej ramach zrealizowano projekt Małe kino dla prowincji. Celem tego działania było upowszechnienie kultury filmowej oraz wyrobienie u młodzieży nawyku korzystania z jej dorobku. Należy także zaznaczyć, że od roku 2002 działa przy gimnazjum Klub Europejski, a od 2006 Stowarzyszenie Młode Ostrowite, podejmujące działania na rzecz młodzieży z terenu Gminy Ostrowite.

Na szczególną uwagę zasługują także znaczące osiągnięcia gimnazjalistów zarówno w nauce jak i sporcie. Należy tu wymienić chociażby Tomasza Nowaka - finalistę Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego w roku 2003, czy Piotra Hekerta - laureata kolejnej edycji tegoż samego konkursu w roku 2008.Nie mniej znaczące są także sukcesy gimnazjalistów w sporcie, zarówno indywidualne jak i w grach zespołowych, kultywujące zaszczytne miano Polskich Olimpijczyków. Należą do nich: zdobycie II miejsca przez Piotra Staśkiewicza w rzucie dyskiem na Mistrzostwach Wielkopolski w Lekkiej Atletyce w 2002 r., V miejsce w piłce siatkowej chłopców oraz II miejsce w tenisie stołowym chłopców w Mistrzostwach Wielkopolski w roku szkolnym 2002/03, III miejsce Tomasza Nowaka i Szymona Majewskiego w roku szkolnym 2003/04, a także III miejsce Michała Kolana i Mateusza Dymowskiego w roku szkolnym 2007/08 w piłce plażowej na Mistrzostwach Wielkopolski.

Ponadto uczniowie gimnazjum są ośmiokrotnymi Mistrzami Powiatu w piłce koszykowej dziewcząt jak i siedmiokrotnym Mistrzem Powiatu w piłce siatkowej chłopców. Prócz tego odnosili znaczące sukcesy w zawodach rejonowych jak i byli wielokrotnie finalistami Mistrzostw Wielkopolski w Lekkiej Atletyce.

Ataraksja