“Matematyka w terenie”

W słoneczny poniedziałek 19 czerwca uczniowie klasy I i II mieli okazję uczestniczyć w międzyoddziałowych zajęciach terenowych z matematyki. Lekcje takie mają na celu przede wszystkim poszerzanie wiadomości i umiejętności matematycznych, wzmacnianie integracji szkolnej oraz rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia. Wyniki rywalizacji przedstawiają się w następujący sposób:
1 miejsce zajęła grupa 2 w składzie: Patrycja Dempniak, Piotr Miżejewski, Oliwia Szymfeld, Wiktoria Kawulak, Kornelia Kaczmarek,Jakub Kaczmarek, Jakub Szwat, Antoni Andrzejewski, grupa ta uzyskała 33 pkt
2 miejsce ex aequo grupa 1 oraz grupa 4 - uzyskując po 30 pkt
3 miejsce grupa 4, która zdobyła 28 pkt.
Gratulujemy zaangażowania i wielu ciekawych pomysłów na przestrzenną bryłę zbudowaną z materiałów znalezionych na stadionie, który to był miejscem przeprowadzenia lekcji.

Marlena Zywert, 2017-06-21

Twój komentarz?

Autor:

Ataraksja